รับจ้างส่งอีเมล์ซึ่ง ทางเราจะมีฐานกลุ่ม E-mail ของกลุ่มบุคคลต่างๆ ไว้แล้ว ทางท่าน

สามารถระบุกลุ่มได้ตามที่ต้องการ เช่น อายุ , เพศ , อาชีพ , จังหวัด  , เว็บไซต์ต่างๆ และ อื่นๆ …

ทางเราจะส่ง E-mail ตามกลุ่มที่ท่านเลือก วันละ 3500 เมล์ โดยประมาณ

ราคา ส่ง E-mail แบบรายอาทิตย์ๆ ละ 500 บาท

ราคา ส่ง E-mal แบบรายเดือนๆ ละ 1500 บาท

โฆษณา